Зовнішньоекономічний договір - Цивільне право - Юридична консультація он-лайн

Петро

Швидкі, вичерпні відповіді на питання. Я дуже задоволений і рекомендую всім!

Стас

Благодарю за профессиональную услугу. В будущем воспользуюсь еще из вашего сервиса. Ответы ясны, полны, с ссылкой на законодательство.
Головна сторінка › Для дому › Цивільне право › Зовнішньоекономічний договір

Зовнішньоекономічний договір


Автор: Аліона Ковал

Випускниця Національного Університету.
Понад 6 років досвіду в роботі.
Володіє українською, російською та польською мовами.
Зовнішньоекономічний договір
Яким вимогам чинного законодавства України повинен відповідати договір купівлі-продажу товарів між суб’єктом господарської діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності (наприклад, господарським товариством з місцезнаходженням на території Республіки Польща)?
 
По-перше, слід підкреслити, що діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами є зовнішньоекономічною діяльністю в розумінню Закону України «Про зовнішньоекономічні діяльність» від 16 квітня 1991 р. А матеріально оформлена угода суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності є зовнішньоекономічним договором. Це означає, що договір купівлі-продажу між товариством з місцезнаходженням на території України і господарським товариством з місцезнаходженням на території Республіки Польща є зовнішньоекономічним договором і повинен відповідати вимаганням законодавству України про зовнішньоекономічну діяльність.
 
По-друге, вимоги до зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу товарів закріплені в багатьох нормативно-правових актах, серед них:
 • згаданий вище – Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність України»;
 • Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 201 від 06.09.2001 р.
 
Так, згідно з «Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом.
 
До умов, які повинні бути передбачені в договорі купівлі-продажу, якщо сторони такого договору не погодилися про інше щодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, що неукладений, або його може бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:
 1. Назва, номер договору, дата та місце його укладення.
 2. Преамбула – у преамбулі зазначається повне найменування сторін-учасників зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів («Продавець», «Покупець»), особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір та найменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору (установчі документи тощо).
 3. Предмет договору – у цьому розділі визначається, який товар один з контрагентів зобов'язаний поставити іншому із зазначенням точного найменування, марки, сорту. Якщо товар потребує більш детальної характеристики – це зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиною договору.
 4. Кількість та якість товару – визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.
 5. Базисні умови поставки товарів – у цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (відповідно до правил «Інкотермс», які визначають обов'язки контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).
 6. Ціна та загальна вартість договору – у цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна вартість товарів, що поставляються згідно з договором, крім випадків, коли ціна товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згідно з договором поставляються товари різної якості та асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом договору зазначається його загальна вартість.
 7. Умови платежів – тобто валюта платежу, спосіб, порядок та строки фінансових розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних зобов'язань (наприклад: банківського переказу до (авансового платежу) та/або після відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з гарантією).
 8. Умови приймання-здавання товару – у цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару, перелік товаросупровідних документів.
 9. Упаковка та маркування – тобто відомості про упаковку товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування.
 10. Форс-мажорні обставини – цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). 
 11. Санкції та рекламації –розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій, відшкодування збитків та пред'явлення рекламацій у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх зобов'язань. 
 12. Урегулювання спорів у судовому порядку – у цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного виконання договору з визначенням назви суду або чітких критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання.
 13. Місцезнаходження, поштові та платіжні реквізити сторін.
 
За домовленістю сторін у зовнішньоекономічному договорі купівлі-продажу товару можуть визначатися додаткові умови. 
 
Слід зазначити, що права та обов'язки сторін зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу визначаються матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше, і відображаються в умовах договору.
У вас є правові проблеми? Зверніться до наших фахівців!

Теги для цієї статті: договір

* Вашу адресу електронної пошти не буде опублікований
Не має можливості перевірити стан майна батька без особистої присутності в Польщі, ...
Агенство Bloomberg презентував щорічний рейтинг країн з найпривабливішими умовами для...
Дана ситуація регулюється Законом про польське громадянство від 2 квітня 2009 року....
Що стосується надання громадянства президентом Польщі, то це лише його рішення, кому...
Термін “Згода на толероване перебування на території Польщі” слід розглядати...
З набранням чинності Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року, взамін існуючого...
Керівник управління у справах іноземців є центральним органом влади, відповідальним...
Відповідно до Закону про іноземців(ст.16 п.1 з.3) запрошення може бути видане юридичною...
12 грудня 2013 року оголошено новий закон про іноземців. Цей закон, окрім деяких винятків,...
Дуже часто постає питання, яке піднімає один з батьків, котрий на одинці залишився...
У нашій країні, на превеликий жаль, з кожним роком збільшується число розлучень. Кожен...
З 15 серпня ц. р. польський президент може надавати громадянство всім іноземцям, незалежно...
Права особи, якій надано Карту Поляка, як і умови її надання, втрату терміну дії і...
Міністерство соціальної політики України з прийняттям нового Закону України «Про...
Згідно з присланим рішенням, що стосується громадянина України, його депортовано...
Низький рівень правової культури громадян часто не тільки не дає можливість знайти...
Згідно з даними державної служби зайнятості України станом на 1 грудня 2012 р. на обліку...