Командитне товариство - Господарське право - Юридична консультація он-лайн

Петро

Швидкі, вичерпні відповіді на питання. Я дуже задоволений і рекомендую всім!

Стас

Благодарю за профессиональную услугу. В будущем воспользуюсь еще из вашего сервиса. Ответы ясны, полны, с ссылкой на законодательство.
Головна сторінка › Для фірми › Господарське право › Командитне товариство

Командитне товариство


Автор: Аліона Ковал

Випускниця Національного Університету.
Понад 6 років досвіду в роботі.
Володіє українською, російською та польською мовами.
Чи в бізнесі можна довіряти? Зі слів відомого американського підприємця Лідо Ентоні «Лі» Якокка (Lido Anthony «Lee» Iacocca) слідує, що «Всі господарські операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди». Більшість осіб створюючи господарське товариство розпочинає співпрацю на довірі до особи – бізнесового партнера. Звичайно, що одночасно можуть стосуватися механізми типу: «довіряй, але перевіряй». 
 
Прикладом форми господарського товариства на Україні, де довіра відігріє ключову роль є командитне товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.
 
Таке товариство називають ще «товариством на вірі». Кожен з дійсних членів (повних учасників) має право виступати від імені товариства, це право може бути обмежене, але може мати місце і така ситуація, що повний учасник товариства допровадить товариство до банкрутства, а вкладник не матиме впливу на таку ситуацію. Вкладник ризикує, але і кожен з повних учасників повинен бути додатково забезпечений. Підставою функціонування для командитного товариства залишається довіра і підбір групи керівників-професіоналістів. 
 
Статус командитного товариства як одного з видів господарських товариств урегульований в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та Законі України «Про господарські товариства», дати прийняття даних нормативно-правових актів неодноразово згадувались в попередніх статтях. 
 
Слід звернути увагу, що учасники товариства мають обмежені права щодо участі в інших видах товариства, зокрема – повний учасник командитного товариства не може бути учасником повного товариства також повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства. 
 
Господарський кодекс України передбачає спеціальні вимоги до найменування командитного товариства, котре повинно містити імена (найменування) всіх повних його учасників, слова «командитне товариство» або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слів «командитне товариство».
 
Вкладник може вступити до командитного товариства шляхом внесення грошових або матеріальних вкладів. Вкладники не мають права брати участі в управлінні діяльністю командитного товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства. Вкладники командитного товариства можуть діяти від імені товариства тільки за довіреністю.
 
Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками (ст. 134 Цивільного кодексу України). Засновницький договір командитного товариства, крім загальних відомостей, передбачених для кожного господарського товариства, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі; сукупний розмір вкладів вкладників. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноособову заяву, підписану повним учасником. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то установчим документом є одноособова заява (меморандум). 
 
Слід підкреслити, що управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками. Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників з повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.
 
Вкладник командитного товариства зобов'язаний зробити вклад до складеного капіталу. Натомість, вкладник командитного товариства володіє правом: 
  • одержувати частину прибутку товариства відповідно до його частки у складеному капіталі товариства в порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); 
  • діяти від імені товариства у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї; 
  • переважно перед третіми особами набувати відчужувану частку (її частину) в складеному капіталі товариства;
  • вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства; 
  • ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства; 
  • після закінчення фінансового року вийти з товариства та одержати свій вклад у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом); 
  • передати свою частку (її частину) у складеному капіталі іншому вкладнику або третій особі, повідомивши про це товариство. 
 
Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у командитному товаристві. Вкладник командитного товариства, який не вніс передбаченого засновницьким договором (меморандумом) вкладу, несе відповідальність перед товариством у порядку, встановленому засновницьким договором (меморандумом). 
 
Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх вкладників. Повні учасники командитного товариства у разі вибуття всіх вкладників мають право перетворити командитне товариство у повне товариство.
 
Командитне товариство – це одна з найстарших форм товариств на світі, була ефективною кількадесят років тому назад, мала своїх шанувальників, багатьом припадає до густу і тепер.
У вас є правові проблеми? Зверніться до наших фахівців!

Теги для цієї статті: вкладник, договір

* Вашу адресу електронної пошти не буде опублікований
Хто може бути суб’єктом права на вторинну безоплатну правову допомогу? Які права...
10 грудня 2012 року відбувся “круглий стіл”, де обговорювалися окремі питання...
Яким вимогам чинного законодавства України повинен відповідати договір купівлі-продажу...
Згідно з даними державної служби зайнятості України станом на 1 грудня 2012 р. на обліку...
Чи в бізнесі можна довіряти? Зі слів відомого американського підприємця Лідо Ентоні...
Низький рівень правової культури громадян часто не тільки не дає можливість знайти...
У багатьох осіб державна служба зайнятості України асоціюється виключно з місцем...
13 - 14 листопада 2012 року відбулась дводенна міжнародна конференція «Суддівська...
В попередній статті, присвяченій особливостям працевлаштування іноземців в Україні...
Згідно з присланим рішенням, що стосується громадянина України, його депортовано...
Згідно з даними державної служби зайнятості України станом на 1 грудня 2012 р. на обліку...